O MNIE

Jestem absolwentem z 1999 roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiej Akademii Medycznej (obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny). 

Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskałem w roku 2009 broniąc rozprawę doktorską pt. „Wpływ inhibitorareduktazy HMG-CoA (atorwastatyny) na sterowaną regenerację kości przy użyciu preparatów Bio-oss oraz Cerasorb”.

Promotorem pracy był dr hab. Leszek Myśliwiec zaś recenzentami w przewodzie doktorskim byli prof. Bogusław Czerny oraz dr hab. Rafał Koszowski. 

Tytuł specjalisty w zakresie chirurgii stomatologicznej uzyskałem w 2011 roku. W trakcie specjalizacji i doktoratu byłem wieloletnim nauczycielem akademickim w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Implantologia to moja pasja, a zajmuję się nią od 2001 roku. W swojej pracy skupiam się głównie na technikach regeneracji tkanek na potrzeby implantologii. Szkolenia uzupełniające z zakresu zarządzania tkanką kostną i tkankami miękkimi w implantologii odbyłem w licznych prestiżowych ośrodkach między innymi w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Szwajcarii. 

Jako wykładowca współpracuję z Zimmer Biomet Institute w Szwajcarii, dla którego od 2010 r. prowadzę wykłady i szkolenia dla lekarzy chcących podnosić swoje umiejętności w implantologii.

Od 2015 roku współpracuję z New York University College of Dentistry. Jestem jednym z  dyrektorów polskiego programu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie w Nowym Jorku – Implant Continuum Education. Program zakłada podyplomowe kształcenie lekarzy dentystów w dziedzinie implantologii na Uniwersytecie w Nowym Jorku. 

Jako jeden z pierwszych lekarzy w Polsce stosowałem implanty trabekularne.

Pomimo tego, że praca zajmuje mi większość czasu, to znajduję też chwile na realizowanie moich innych pasji, do których należą podróże, muzyka,  narciarstwo oraz sporty wodne.